SUBSTANTIVER

INNHOLD

 • Introduksjon til Substantiver
 • Fellesnavn
 • Egennavn
 • Hankjønn, Hunkjønn, og neutreum.
 • Substantivets ubestemte artikker
 • substantivets bestemte artikkler
 • Fleretall og Entall

Her skal du lære om substantiver !!

Here you are to learn about Nouns !!

Hva er en substantiv?
What is a noun?

Substantive kan være
Noun could be:
 • Persons navn. Eg.Kari, Maria, Magnus og etc
Persons name. Eg.Kari, Maria, Magnus and etc
 • Steds navn. Eg. Oslo, Norge, Sverige, Malmo og etc
Place name. Eg. Oslo, Norway, Sweden, Malmo and etc
 • Navn av en ting . Eg. stol, bor, bøker og etc.
A thing's name. Eg. chair, table , books and etc.

OPPGAVE 1

From this history find out the nouns. ((Exercise from klart du kan by Desmond McGarrighan page 12)


Finn ut substantivene i denne historien.

En nordmann , en svenske, og en danske, kjørte gjennom Sahara-ørkenen. Plutselig stoppet bilen, og kamaratene skjønte at de måtte gå resten av veien til lansbyen. Nordmannen tok en paradply fra bagasjerommet,og dansken fant noen flasker vann. Svensken rev av den bildøren, og r tre begynte å traske mot landsbyen.

'Hvorfor bærer du den tunge døren?' spurte nordmannen og dansken i kor.

Svensken svarte: 'Jeg tenkte at hvis det ble varmt, ville det være godt å rulle ned vinduet.


Answers
Svar

nordmann, svenske, danske, Sahara-ørkenen ,landsbyen, vann,og døren


Fellesnavn og Egennavn.

Alle navn går i to grupper som er:
All nouns could go under any of these two groups:

 1. Fellesnavn
 2. Egennavn


 • Egennavn: Navn av noe. For eksempel : land, sjø, sted, folkeslag navn og etc. Egennavn skreves med store bokstaver. Likevel, skrives man jorda, månen, sola, verden, sommer, jul, pinse , påske , høst og vinter i liten bokstaver.
 • Egennavn: Name of something. For example: country, sea, place, peoples name,sun, world, summer, Christmas, Easter, winter, and autumn are written in simple letters
 • Fellesnavn: 'Et navn som vi bruker om mange av samme sort kaller vi fellesnavn. For eksempel: en skole, ei jente og etc.
 • Fellesnavn: A noun that is used as a common word for something that is not specific . For example: a school, a girl and etc.Hankjønn, Hunkjønn, og neutreum

I norsk , substantivene kan være i en av de tre kjønnene

In Norwegian , nouns could be divided into any of the three genders:


 1. Hankjønn- Masculine
 2. Hunkjønn- Feminine
 3. intetkjønn- Neutral

De, tre kjønene har bestemte artikkel og ubestemte artikkel.
These three genders have bestemte artikkel and ubestemte artikkel


Ubestemte artikkel
 1. En. Eksempel: En mann
 2. Ei. Eksempel : Ei kvinne
 3. Et . Eksempel : Et hus

Eksempeler av bestemte artikkeler.
 1. En mann- mannen
 2. Ei kvinne- kvinna
 3. Et hus- huset

Eksempeler av setninger
Examples of sentences

Han er lege
He is a doctor

Han er amerikaner
He is an american

Jeg er student
I am a student​

 • Fleretall og Entall  I ubestemte fleretall knutter vi -er i slutten av ordet
  indefinite plural er is added at the end of the word

  Eksempler av ubestemte fleretall er:
  Examples of indefinite plural :
  • to biler
  • to dager
  • to jenter
  • to bøker

In Norwegian, the definite article is a suffix , like English the

Bilen (Hankjønn)
Jenta (Hunkjønn)
barnet (intetkjønn)

Definite form of a singular takes the suffix.
  • Masculine - en
  • Feminine- a
  • Neutral - et

Eksempler av dette :
  • The days - dagene
  • the men- mennene
  • the girls- jenteneEksemple 2 :
Indefinite
Definite
Indefinite
Definite
En dollar
Dollaren
Dollar
Dollarene
En Lærer
Læreren
Lærere
Lærerene
En kapitall
Kappitalet
Kapitler
Kapitelene
Ei søster
Søstera
Søstre
Søstrene
 • **Noen ord har ikke endelse i ubestemt artikkler form flertall : nøymemsord med en staveøse noen enstavelsord som er maskillnum, noen ord for mål og ponger.
  • Personer som ender på -el og noen på er, får e i ubestemt form, flertall og -ne i bestemte form.
  • Ord som ender på -el og noen på er, får sammenmikket form i flertall. Dobbel konsonant blir forenkelt.
Irregulære Substantiv {irregular nouns]**


Ubestemt
Bestemt
Ubestemt
Bestemt
 • || En mann || Mannen || Menn || Mennene ||
 • || Ei mor || Mora || Mødre || Mødrene ||
 • || Et barn || Barnet || Barn || Barna ||
 • OPPGAVE 2.
 • || Ubestemt || Bestemt || Ubestemt || Bestemt ||
  || Ei datter || || || ||
  || || Faren || || ||
  || || Broren || || Brøderene ||
  || || || Bøker || ||
  || || Øyet || || ||
  || En fot || || || ||
  || Ei natt || || || Nettene ||
  || || Tanna || Tenner || ||
  || || Ei hånd || || ||
  || || || || Knærene ||
  || || || Trær || ||
  || En gutt || || || ||
  || En tanke || || || ||
  || Ei bok || || || ||
  || Et lys || || || ||

Geneitive
Egennavn & Fellesnavn
Oppgave - 3**
Ubestemt
Bestemt
Ubestemt
Bestemt
En ransel
Den ranselen
Flere ransler
Alle ranselene
En blyant
Den blyanten
Flere blyanter
Alle blyantene
En stol
Den stolen
Flere stoler
Alle stolene
Ei hylle
Den hylla
Flere hyller
Alle hyllene
Ei tavle
Den tavla
Flere tavller
Alle tavelene
Ei dør
Den døra
Flere dører
Alle dørene
Et bilde
Det bildet
Flere bilder
Alle bildene
Et vindu
Det vinduet
Flere vinduer
Alle vinduene
Et kart
Det kartet
Flere kart
Alle kartene
Et hus
Det huset
Flere huse
Alle husene

Kilder

Websider fra Hayley Jensen
Bøker fra Ingerlill Portossen
Bøker fra Hege Myhre